Bestuur

Samenstelling:

$nbspDe volgende personen binnen het bestuur zijn verantwoordelijk voor decommissies en hebben een coördinerende rol tussen bestuur en commissies:$nbsp

 Voorzitter: Gerard Huis in ‘t Veld
 Secretaris:  Timo Oosterwijk
 Penningmeester:  Hans Kloosterboer
 Bestuurslid:  Tom Meijerink
 Bestuurslid:  Marcel te Riele
Activiteitencommissie: Timo Oosterwijk
Commissie van informatie: Gerard Huis in ’t Veld
Jeugdcommissie: Timo Oosterwijk
Huskamercommissie/De Spil: Gerard Huis in ’t Veld/Timo Oosterwijk
Technische groep: Marcel te Riele
Sponsorcommissie: Gerard Huis in ‘t Veld
Terreincommissie: Tom Meijerink