Vrijwilligerswerk

Beste leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers,
 
Wij allen zijn samen verantwoordelijk voor onze vereniging! Samen bouwen we verder aan onze mooie voetbalvereniging. Daar wil iedereen zijn steentje aan bijdragen toch? 
Wij doen het samen voor de voetbal. Voor ons dorp doen we goede en mooie dingen en we weten dat het gewaardeerd wordt. De knelpunten moeten we samen oplossen maar ook vertrouwen hebben dat we het kunnen oplossen. Zijn er dan knelpunten? Ja, die zijn er wel degelijk! Als bestuur voorzien we binnenkort, maar zeker de komende jaren, een probleem in  ons vrijwilligerswerk. In de jaarvergadering van september hebben we het hier met elkaar over gehad. Het bestuur heeft vervolgens overleg gehad met vertegenwoordigers van de seniorenelftallen hoe we het knelpunt rond vrijwilligerswerk moeten gaan oplossen.

Hoe is het nu (nog)?

·         Alle leden kunnen hun wedstrijden met veel plezier spelen op zaterdag en zondag.
·         Alle leden kunnen trainen.
·         Alle voetballende leden hebben een trainer, een leider, een grensrechter.
·         Er is een scheidsrechter tijdens de wedstrijden.
·         De voetbalvelden en trainingsveld liggen er prachtig bij.
·         De vrijwilligers in de Huskamer zorgen voor jullie voor en na de wedstrijd
·         Er zijn geen hele grote financiële zorgen: inkomsten uit contributies, vergoeding voor vrijwilligerswerk in de Huskamer, sponsoring.
·         Er zijn activiteiten: jeugdvoetbalkamp; jeugdtoernooien; mixtoernooi; nieuwjaarsbijeenkomst.
·         Het bestuur en de zes commissies zorgen ervoor dat alles goed draait.

Is het vanzelfsprekend dat de voetbalvereniging goed draait?

·         Dat is niet vanzelfsprekend: de vrijwilligers moeten het doen.
·         We zijn te afhankelijk van een aantal vrijwilligers die heel veel werk doen.
·         Te weinig vrijwilligers maakt ons erg kwetsbaar.
·         Zonder de inzet van meer vrijwilligers kan onze vereniging niet blijven draaien zoals nu.
·         Er zijn een tiental belangrijke vacatures: trainers, leiders, grensrechters, scheidsrechters, organisatie jeugdvoetbalkamp en leden van activiteitencommissie.

Wat betekent dit? Wat moet er gebeuren vanaf 2018 en komende jaren?

·         We moeten het met elkaar doen! Vele handen maken licht werk.
·         Iedere ouder, jeugdlid en volwassen lid moet beseffen dat het lid zijn van een vereniging ook verplichtingen met zich meebrengt.
·         Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen aan het goed laten draaien van de vereniging. Iedereen voelt zich betrokken.
·         Het vrijwilligerswerk zal meer en beter verdeeld moeten worden onder ouders, jeugdleden en volwassen leden.
·         Als iedereen meedoet, blijft het ook voor iedereen leuk.
·         Iedereen kan ook iets doen, er is altijd nuttig vrijwilligerswerk op allerlei terreinen.
·         We willen weten van ouders en volwassen leden waar hun kennis, kunde en vaardigheden liggen en voor welk vrijwilligerswerk ze ingezet willen worden.
·         We willen geen verplichtingen opleggen maar iedereen voelt dat zijn of haar bijdrage als vrijwilliger van groot belang is om alle leden (jong en oud) plezier te laten hebben met voetbal.

Welke concrete acties gaan we binnenkort starten:

·         Vacatures voor vrijwilligerswerk staan binnenkort op onze website www.vvlettele.nl en wordt toegezonden aan alle leden en vrijwilligers.
·         Enquete onder alle leden en ouders: peilen van mogelijke inzet voor vrijwilligerswerk. Uitvoering in voorjaar.
·         Bijeenkomst in juni met (vertegenwoordigers van) alle commissies om de resultaten met elkaar te bespreken en vervolgafspraken te maken.
 
SAMEN STERK IN LETTELE!

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk per 1-1-2018

N.B. een aantal van onderstaande vacatures zijn nu tijdelijk ingevuld.

VACATURE OMSCHRIJVING toelichting
Scheidsrechters Bij jeugd op zaterdag;

Bij senioren op zondag;

10x per jaar
Leiders Bij jeugdteams Altijd 2 leiders per team. Kan in duo baan.
Leiders Seniorenteams: 2e, 3e, 4e. Altijd 2 leiders per team. Kan in duo baan.
Grensrechters Bij jeugdteams Kan heel goed in duo-baan en in combi met leider
Grensrechters Bij seniorenteams: 3e, 4e,5e. Kan heel goed in duo-baan en in combi met leider.
Trainers Vaste invaltrainer voor jeugd Op afroep beschikbaar bij ziekte en verhindering
Trainers Trainer C2 1x per week of in duo baan
Leden activiteitencommissie 5 activiteiten per jaar door meerdere groepen Per groep 1 of 2 activiteiten
Ondersteunen vaste activiteiten Mixtoernooi, vrijwilligersmiddag, nieuwjaarstoernooi  o.a. Ondersteuning van Technische groep
Leden jeugdvoetbalkamp Organisatie van jeugdvoetbalkamp in juni Uitbreiding van huidige werkgroep met 2 leden.
Hulp bij het jeugdvoetbalkamp op vrijdag en zaterdag Veel hulp nodig
Begeleiders jeugdscheidsrechters Begeleiden op zaterdag van jeugdscheidsrechters In duo-baan
Zaalbegeleiding dec-jan in Lettele Begeleiding bij zaaltoernooien jeugd in de winterstop Paar zaterdagochtenden. 3 personen.
Scheidsrechtercoördinator Binnen jeugdcommissie regelen van de scheidsrechters op zat. Rouleerschema maken en bewaken op uitvoering. 2 pers.
Organisatie jeugdvoetbaltoernooi Ism jeugdcommissie voorbereiden en opzetten eigen toernooi in Lettele Voorbereiding en organisatie van toernooi op dag zelf. Werkgroep van 5 personen
Hulp bij het jeugdtoernooi Veel hulp nodig
Hulp bij het jeugdvoetbalkamp op vrijdag en zaterdag Veel hulp nodig bij kamp op vrijdagavond /nacht , zaterdag
PR en promotie vv Lettele, vooral social media en website regelmatig 1 of 2 personen met vlotte pen.
Notulist voor bestuur Ondersteuner bestuur door notuleren 1x per maand 2, 5 u bijwonen vergadering en daarna 2 u uitwerken notulen
Leden projectgroepen Werkgroep beleidsplan;

Werkgroep “veilige vereniging”;

Werkgroep vrijwilligersbeleid

Werkgroepleden die gedurende max half jaar ism bestuur een project uitwerken en afronden
Kaartverkoop Lettele 1 Thuiswedstrijden Lettele 1 13x per jaar
Wassen wedstrijdkleding Lettele 1 30x p.j. 1 of 2 personen